Elektrotechnické značky

 

ampérmetr
měření el. proudu
anténa
Soubor:ZnackaAnteny1.jpg
příjem elektromagnetického vlnění
baterie
Soubor:ZnackaBaterie1.jpg
zdroj elektromotorického vlnění
cívka
Image:Inductor h wikisch.svg
indukce (vytvoření magnetického pole)
cívka s jádrem
Soubor:ZnackaCivkySJadrem1.jpg
elektromagnet, tlumivka
dioda (polovodičová)
usměrnění střídavého proudu, nelineární prvek obvodu, detektor AM modulace
elektromotor
Soubor:ZnackaElektromotoru1.jpg
přeměna elektrické energie na mechanickou energii
fotodioda
Soubor:ZnackaFotodiody1.jpg
ovlivnění elektrického proudu světlem
fototranzistor
Soubor:ZnackaFototranzistoru1.svg
ovlivnění elektrického proudu světlem
galvanometr
Soubor:ZnackaGalvanometru1.jpg
indikace elektrického proudu
generátor
Soubor:Znacka Generatoru 3.svg
mechanický zdroj elektrické energie
kondenzátor
Soubor:ZnackaKondenzatoru1.jpg
uchování elektrického náboje, filtrace, oddělení střídavé složky
mikrofon
přeměna zvuku na elektrický signál
obrazovka
Soubor:ZnackaObrazovky1.jpg
zobrazení elektrického signálu na stinítku obrazovky
potenciometr
změna elektrického napětí změnou odporu
regulovatelný kondenzátor
Soubor:ZnackaRegulovatelnehoKondenzatoru1.jpg
v LC obvodu změna rezonanční frekvence elektromagnetického kmitání změnou elektrické kapacity
relé
sepnutí/rozpojení elektrického obvodu řídícím elektrickým obvodem
reostat
změna elektrického proudu změnou elektrického odporu
reproduktor
Soubor:ZnackaReproduktoru1.jpg
přeměna elektrického signálu na zvuk
rezistor
odpor elektrického proudu
spínač
sepnutí/rozpojení el. obvodu
svorka
Soubor:ZnackaSvorky1.jpg
připojení elektrického zdroje
tavná pojistka
ochrana proti zkratu (nadproudu)
termočlánek
Soubor:ZnackaTermoclanku1.jpg
tepelný zdroj elektrické energie
transformátor
transformace střídavého elektrického napětí a proudu
tranzistor NPN
Soubor:ZnackaTranzistoruNPN1.jpg
zesílení změn elektrického signálu
tranzistor PNP
Soubor:ZnackaTranzistoruPNP1.jpg
zesílení změn elektrického signálu
uzel
vodivé spojení několika vodičů
vodič
vodivé propojení několika součástek
voltmetr
Soubor:ZnackaVoltmetru1.jpg
měření elektrického napětí
zdířka (zásuvka)
Soubor:ZnackaZdirky1.jpg
místo připojení vnějšího elektrického zdroje
zesilovač
Soubor:ZnackaZesilovace1.jpg
zesílení elektrického signálu
zvonek
Soubor:ZnackaZvonku1.jpg
přeměna elektrické energie na mechanické kmitání
žárovka (světelný zdroj)
přeměna elektrické energie na světlo (a teplo)

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.